Политика за поверителност на личните данни

Защитата на личните данни е от голямо значение за нас и искаме процесът по обработка на Вашите лични данни да бъде напълно открит и прозрачен за Вас. Ето защо имаме политика, която определя как ще бъдат обработвани и защитени Вашите лични данни.

Настоящата Политика за поверителност е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното ѝ съдържание на сайта ни както и след уведомяване на потребителите на сайт чрез email съобщения.

Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което е наш потребител. Същата ще Ви разясни каква лична информация обработваме при предоставяне на услугите ни, за какви цели я използваме и какви са правата Ви като субект на лични данни.

1. Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме?

В зависимост от конкретните цели LabTestCovid19 обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им.

1.1 Категории данни

А) Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение на договорните задължения на LabTestCovid19 и потребителя:

- две имена, адрес, телефон и адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочени от Вас лица за контакт;

- данни, събирани при въвеждане, направено към LabTestCovid19

Б) Данни, изготвени и генерирани от LabTestCovid19, в процеса на предоставяне на услугите:

- IP адрес при посещение на уебсайта ни;

1.2. Цели и правни основания за обработване на личните данни:

А) Обработване на данните, което е необходимо за работа на системата. LabTestCovid19 обработва данните Ви за следните цели:

- Идентифициране на лаборатория при заявка за регистрация.

- Актуализиране на Вашите лични данни или на информацията във връзка с предоставяни услуги във връзка с работата на системата;

- Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола за достъп до уебсайта ни;

Б) Изпращане на съобщения при получаване на изрично съгласие за това от страна на потребителя:

- Предоставяне не информация на за нови стаистически данни;

- Предоставяне на информация за промоции, игри и събития, организирани от LabTestCovid19

2. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни?

2.1. Обработващи лични данни – лица, които въз основа на поръчка обработват личните Ви данни от името на LabTestCovid19 или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни, биха могли да бъдат:

- Системи за визуализация на графики.

2.2. Други администратори на лични данни, на които LabTestCovid19 предоставя личните Ви данни, обработващи данните Ви на собствено основание и от свое име:

- Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от LabTestCovid19 предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи – Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;

За осигуряване на адекватна защита на данните на дружестовто и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни.

3. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

- Личните данни, запазени при регистрация на активни (регистрирани) потребители на сайта се съхраняват до прекратяване на регистрацията от страна на потребителя;

- Личните данни, запазени при получаване на съгласие за изпращане съобщения се съхраняват до оттегляне на съгласието от страна на потребителя.

- LabTestCovid19 може да съхранява някои от личните Ви данни и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел изготвяне на статистически справки за работата на системата; защита при евентуални претенции на потребители, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор във връзка с изложеното до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение;

4. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от LabTestCovid19?

Като наш потребител и по отношение Вашите лични данни имате следните права:

4.1. Право на достъп: да получите достъп до личните Ви данни и информация, свързана с тях.

4.2. Право на заличаване коригиране: да изискате да се заличат, коригират или блокират личните Ви данни, когато са неточни или следва да се допълнят, или обработването им не отговаря на изискванията на законодателството;

4.3. Право на възражение: да възразите пред LabTestCovid19 по всяко време срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това;

4.4. Право на оттегляне: да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни,но само когато обработването им се основава единствено на Вашето съгласие (важи и за получаването на съобщения).

4.5 Право на жалба: да подадете жалба до КЗЛД, ако считате, че правата са Ви засегнати;

Как можете да приложите Вашите права?

Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните данни. Винаги можете да се свържете с нас на info@labtestcovid19.com.

5. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на LabTestCovid19 и какви са последиците от това

За да приемем и изпълним вашите данни в съответствие с законовите ни задължения, LabTestCovid19 се нуждае от определени данни. Непредоставянето на следните данни препятства възможността LabTestCovid19 да обработи Вашата информация:

- две имена, адрес, телефон и адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочени от Вас лица за контакт;

6. Политика за „бисквитките“

С цел повишаване на ефективността, електронната платформа на сайта използва файлове с данни тип „бисквитки“(cookies). Бисквитките са малки текстови файлове, за временно съхранение на информация относно действия на потребителя, негови предпочитания или друга активност при посещаването на даден уебсайт. Те се запазват на използвания от потребителя компютър или мобилно устройство за определен период от време в зависимост от вида си. Бисквитките спомагат за по-удобно използване на уебсайта, тъй като спестяват на потребителите необходимостта да въвеждат своите предпочитания всеки път, когато посещават сайта или преминават от една страница към друга. Бисквитките позволяват на уебсайта да функционира безпроблемно, да следи за нередности и да установява възможности за оптимизиране на начините, по който предоставя информация и общува с потребителите. Сайтът може да използва една или няколко от следните видове бисквитки, в зависимост от тяхната степен на необходимост:

- Системно необходими бисквитки. Това са бисквитки, без които функционирането на сайта е невъзможно или се поставя под висок риск. Тук спадат бисквитки за навигиране в уебсайта, запазване на попълнената информация при преминаване между различните стъпки, както и при вход или регистрация. Системно необходими са, също така бисквитките, осигуряващи контрол върху сигурността на връзката и защитата от нежелани външни намеси. Този тип бисквитки, често се определят като временни или сесийни, тъй като се съхраняват временно и изчезват след затварянето на сесията на браузъра.

- Бисквитки за функционалност. Тази категория бисквитки служи за улесняване на потребителя при използване на уебсайта и съобразяване с индивидуални предпочитания на потребителя. Бисквитките за функционалност включват бисквитки за разпознаване на устройство, запазване на предпочитания относно език и размер на шрифта и други. Този тип бисквитки, могат да се съхраняват по-дълго време на устройството, те могат да бъдат използвани при повече от една сесия на браузъра и се наричат постоянни.

- Бисквитки на трети страни, за ефективност, анализи и реклама. Бисквитките за анализ служат за събирането на статистическа информация, въз основа на която могат да се направят общи заключения и препоръки за ефективността на сайта с оглед целите на потребителите, както и с оглед на маркетингови цели. Такива статистики включват брой потребители на страница, най-посещавани страници, източници на посещението, време, прекарано на страницата, възникнали грешки и други. Тези бисквитки позволяват да се събира анонимна информация за начина, по който потребителите навигират в уебсайта и затрудненията, които могат да изпитват. За по-добра прецизност, сайтът използва утвърдените аналитичните инструменти на Google Analytics.

- Деактивиране на бисквитки. Като потребител имате възможност да контролирате използваните бисквитки, да изтривате запазените на Вашето устройство бисквитки, и да деактивирате употребата на бисквитки занапред. Подробни инструкции за различните браузъри и операционни системи можете да откриете на адрес http://www.aboutcookies.org . Имайте предвид, че блокирането на бисквитки ще се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като може да доведе до нарушено функциониране на сайта.

7. Линкове

Сайтът може да включва линкове към други уеб сайтове, които са извън нашия контрол. Не можем да носим отговорност за защитата на личните данни или за съдържанието на тези уеб сайтове, но предлагаме тези линкове, за да улесним нашите посетители да намерят повече информация по конкретни теми.

8. Актуализиране на нашата Политика за поверителност

Възможно е да актуализираме нашата Политика за поверителност. Най-новата версия винаги е достъпна на нашия уебсайт. Ще съобщим всички съществени промени в Политиката за поверителност, например целта на използването на личните Ви данни, самоличността на администратора или Вашите права.

Кой стои за проекта Lab Test Covid19

Този проект е разработен благотворително от студио за уеб дизайн Weberest за да помогнем за овладяването на разпространението на Коронавируса и заболяването Covid-19.

Консултант по проекта е Д-р Георги Тодоров от лаборатория ПримаЛаб Русе.

За въпроси, моля пишете на: info@labtestcovid19.com