Влезте в профила си:

Профилите в системата са предназначени само за лаборатории.

За да можете да влезете с акаунта си, вие трябва да имате вече одобрена регистрация. Регистрациите отнемат до 6 часа да бъдат одобрени.
При забравена парола, моля пишете на info@labtestcovid19.com